konkurrence
1. Præmie

Bygherre : Ringkøbing Skjern Kommune
Adresse: Ringkøbing
Areal : Omb. 6.200 m² Nyb. 8.400 m²
Anlægssum : 90 mil.
År : 2008
Status :
Under projektering

Samarbejde med :
Arkitektfirmaet Frost Larsen og H. Lindquist Arkitekter

Udganspunktet for Den ny skole og musikskole er at etablere én bygning med gennemgående ganglinier, der binder ny og eksisterende bygningsmasse sammen til et samlet hele. En stor samlende ring af træer som igen får fat i både nyt og eksisterende byggeri og binder det hele sammen. Et stort tag over den centrale del af skolen, der markerer centrum, hovedindgang og overgang mellem nyt og eksisterende. Der er ikke tvivl om, at det er én skole med ét fælles centrum. Styrkes sammenhængen øges bygningernes fleksibilitet også i brugen.
Skolen strækker sig ud i landskabet, og landskabet går tæt på bygningen i div. gårdrum. Overgang mellem ude og inde er flydende. Her er rammen for en skole, hvor både inde- og uderum har værdi.
Den eksisterende del af skolen rummer de yngste klasser, mens den nye del af skolen er en mere kompakt bygning i 2 etager, hvor de ældste elever holder til på 1.sal, og fagområder i stueplan omkranser et centralt skoletorv og Multihal.


 
 

 

1 2 3 4 >