KONKURRENCE

Bygherre : Aarhus Universitet 
Areal :  27.000 m² 
Anlægssum : 650 mill.
År : 2012
Status : Afgjort
Samarbejde : Niras A/S, Friis og Moltke A/S, LIW Planning

 Aarhus Universitet står som en unik institution i Danmarks forsknings-, uddannelses- og kulturhistorie. Fra den første grundstensnedlæggelse i 1932 har de gule bygninger i den grønne park været synonym med viden, forskning og undervisning på højeste niveau.
Projektet arbejder i sin grundide og struktur med en række klare overordnede visioner for at skabe de bedste rammer for forskningen, studiet og arbejdspladsen på institut for Biomedicin.
Stedets rumlige potentialer og kulturarv bringes ind i en nutidig kontekst. I Universitetsparken er landskabet fortiden, nutiden og fremtiden samtidigt, og det er netop denne tidsløshed, der er landskabets styrke. Vi skal ikke finde på nyt, men tolke det eksisterende og læse det i en nutidig kontekst.

Der skabes åbenhed og koblinger mellem byen og universitetet i et stærkt og klart helhedsgreb med gode fremtidige udviklingsmuligheder. Et karakterfuldt og  æstetiskt afklaret udtryk i respekt for konteksten i både stor og lille skala.

Der er fokus på byggeriets tekniske bæredygtighed, hvor kravene til ernergirammen opfyldes uden at bygningen får tilført energi fra eksempelvis solceller.

1 2 >