skitseprojekt 

Bygherre : Privat bygherre
Adresse: Middelfart
Areal : 4500 m²
År : 2008
Status : Under opførelse
Udarbejdet for:
Seier + Sølvsten A/S

KONTEKST
På en unik grund i et bevokset parkområde med direkte kig til Lillebælt og tæt på Middelfart by, ligger det nye boligområde på Teglgårdsvej. Den øvrige bebyggelse i området er kendetegnet ved punkthuse / parkbebyggelse, der således fint er tilpasset i landskabelige forhold.

KONCEPT _ ARKITEKTUR
Bebyggelsen er udlagt som 5 punkthuse, der hver især består af 2 sammensatte bygninger i 3-4 etager med fælles opgang. Punkthusene fremstår i en lysgrå tegl. Store åbne glaspartier med lukkede felter af træ danner sammen med altanerne – ligeledes i tegl – et smukt og varieret facadeforløb. Mellem punkthusene er friholdt et stort grønt areal, der indbyder til ophold. Punkthusenes indbyrdes placering er vinklet for at sikre optimale lys- og udkigsforhold fra de enkelte lejligheder. Lejlighederne er opbygget omkring en indre kerne, hvilket gør planløsningen yderst fleksibel. Alle lejligheder har store terrasser og mindre altaner.

1 2 3 >