KONKURRENCE

Bygherre : Campus Vejle
Areal : 6000 m²
Anlægssum : 55 mill.
År : 2012

Det er altid en positiv udfordring at skulle skabe nye, inspirerende rammer for læring og uddannelse uanset om målgruppen er børn, unge eller voksne. Ikke mindst i en tid hvor didaktikken og undervisningens organisering er i forandring, som fordrer nye og fleksible læringsmiljøer.

Vi ved, at de fysiske rammer er vigtige for menneskets velbefindende.

Dels er indeklima et udtalt opmærksomhedspunkt, men også de arki-tektoniske og sociale kvaliteter som f.eks. lyset, materiel sanselighed, udsigt og rumlig variation bidrager til brugernes livskvalitet, sameksistens og ikke mindst elever og kursisters indlæringsevne. Det er vores overordnede vision, at kunne samarbejde disse udfordringer og fokusområder i smuk, gedigen arkitektur baseret på langsigtet fleksibilitet, enkle tekniske løsninger og gode driftsvenlige materialer.

VUC er en betydelig spiller, som med sit brede uddannelsestilbud og mulighed for individuelle studieforløb, der i særlig grad kalder på en genformulering af et godt, mangfoldigt læringsmiljø.

 

1 2 3 >