KONKURRENCE

Bygherre : Københavns kommune
Areal : 2000 m²
Anlægssum : - mill.
År : 2010

Hovedideen er enkel og ligetil. Den nye Idrætshal placeres mellem de to eksisterende gymnastikhaller og udfylder hele det eksisterende gårdrum / haverum her imellem.

Den nye Idrætshal lægger sig mellem de gamle fint proportionerede bygningsvolumener, som et fint, svævende skrin. Den underste del af tilbygningen fremstår i glas så bygningen får et svævende udtryk mod skolegården. Samtidig hermed fritholdes den nye tilbygning fra de eksisterende bygninger, således at det samlede udtryk bliver en let, kubisk formet, svævende bygning. Den nye Idrætshal foreslås udført med en let beklædning der tonemæssigt fremstår som guld. Hermed opnår tilbygningen et udtryk, som på en og samme tid er meget elegant, let, fint og enkelt – som ”et svævende skrin i skolegården”.

1 2 >