År : 2009
Status :
Publikation september 

Kontur Arkitekter har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Idræts-forbund, Dansk Rideforbund, Viborg Idrætsråd deltaget i et udviklingssamarbejde omkring Fremtidens Ridecentre, som er resulteret i en netop udkommet publikation "Huse til Heste og Mennesker".
Projektet bestod i at udvikle og fremtidssikre landets ridecentre med udgangspunkt i den nye lov om hestehold. Opgaven var bla at nytænke brugen af ridecentrene således at der er mulighed for flerbrugeri med fokus på børn og unge samt at skabe fokus på de landskabelige muligheder og potentialer der er på de forskellige ridecentre, og hvor lidt det kræver at udnytte dem. Ligeledes at sætte fokus på hvor mange muligheder der er indenfor materialer og hvor stor betydning det har både æstetisk og miljømæssigt, at vælge det rigtige materiale. Det er utrolig vigtigt både for dyr og mennesker at alle sanser stimuleres og at de bygningerne vi danner er med til at understrege dette. Udviklingsarbejdet har bla ført til et projekt for Viborg Rideklub, hvor vi netop har udarbejdet ansøgning om midler fra lokale og anlægsfonden.