Åben konkurrence 

Bygherre : Højvangens Kirkes Menighedsråd
Adresse: Skanderborg
Areal : 600 m²
År : 2008

På et bakkedrag, nordøst for Skanderborg Sø, ligger Højvangens Kirkegaard omgivet af nyere parcelhus bebyggelse. Kirkecenter og Kirke forbindes i ét hovedgreb med vandet som det sammenbindende visuelle element, der knytter an til den allerede anlagte sti. Vandet er centralt, idet der kan skabes referencer til såvel Skanderborg Sø som til kirkelige handlinger. Desuden kan vandet som arkitektonisk element - både gennem lyde og som to-dimensionel flade – forstærke landskabelige oplevelser af terrænforskelle, forstærke refleksion af lys, stofligheder og rumligheder, der dels spejles og dels opløses, i forløbet mellem de to kirkebygninger.Bygningen er kendetegnet ved rumlig variation mellem det åbne og det lukkede, lys og skygge og med et bevidst samspil på overgange mellem ude og inde der appellerer til en høj grad af mental rekreation og fordybelse. Arkitekturen består af 3 primære bygningskroppe – bundet sammen af gårdhaver, der trækkes helt ind i bygningen – kun adskilt af glas. Gårdhaverne tænkes beplantet således, at de tilfører de tilstødende kontorer, møderum og samtalerum en ekstra dimension af visuel oplevelse og med mulighed for ophold.

1 2 3 >