konkurrence 1.præmie

Bygherre :
Ikast Brande Kommune
Adresse: Brande
Areal :
1. etape 84 børn 588m²
2. etape 120 børn 850m²
Anlægssum : 9 mil.
År : 2008
Status :
Under projektering

Samarbejde med :
Arkitektfirmaet KHN og GPP Arkitekter A/S

Institutionen er en Idrætsbørnehave, opbygget således at bevægelse, idræt og leg kan foregå hele tiden og overalt – både inde og ude. Husets markante beliggenhed på en skråning danner grundlaget for hele børne-havens opbygning og bruges både landskabeligt og inde i bygningen som det grundlæggende element. Skråningen optages af trapper, siddetrapper og rutchebaner.
Projektet tager udgangspunkt i fleksibilitet såvel som anvendelse, rumlighed og perception. Der skabes fleksible rumligheder, som via sammenlægnings- og opdelingsmuligheder kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/liv betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter. Der er lagt stor vægt på at disponere og udforme institutionen med klarhed og overskuelighed. Et sted hvor der kan foregå mange aktiviteter, og med et centralt fælles område med adgang til aktivitetsrum, sanserum, køkken og garderobe. Ligeledes har der været fokus på at skabe et sanseligt og oplevelsesrigt sted med stor sammenhæng mel-lem ude og inde. Med sanserum i forskellige farver, rumligheder og lysindfald der styrker både motorisk og mentalt.

 

1 2 3 4 >