KONKURRENCE

Bygherre: Aabenraa Kommune
Areal:  7.000-10.000 m²
Anlægssum:  70-90 mill.
År: 2012
Status: Afgjort

Med sammenlægningen af to skoledistrikter etableres en ny stor skole
i Aabenraa, hvis fornemste rolle er, at skabe en inspirerende ramme om
børnenes leg og læring samtidig med, at det skal være en god og velfungerende
arbejdsplads for de ansatte. Dette stiller store krav til udformningen af skolens
bygninger og udearealer.
Med det nye navn, Kongehøjskolen, signaleres en klar vilje til at etablere en ny
stærk identitet for den nye skole, som ikke blot er en udvidelse af den eksisterende
Rugkobbelskole. Dette er et vigtigt træk, for at sikre at alle elever, forældre og
lærere føler at de er fælles og ligeværdige i projektet. Projektet for den nye skole
skal omfavne denne stræben efter en fælles identitet og transformere dette til
fysisk form, som samtidigt kan hjælpe til at sammenkoble de to afsnit sammen
på tværs af Vestvejen.
Med udvidelsen, opgraderingen og moderniseringen af Kongehøjskolen
ligger et stort potentiale for at skabe et nyt ambitiøst center for læring og leg
i Aabenraa. Et potentiale som i høj grad kan opnås hvis skolen udformes efter
moderne fleksible pædagogiske principper, hvor eksempelvis skolens bygninger
udvikles i tæt kontakt med den omkringliggende natur, sportsfaciliteter og
egnens kulturhistorie lag.

1 2 >