Konkurrence

Bygherre:  Allerød Kommune
Areal:   7500 m²
År:   2009
Status:   konkurrence

Det fremtidige Poppelhaven skal rumme 60 plejeboliger, kontorfaciliteter for Sundhed og Omsorg samt kontor og genoptræningsfaciliteter for Genoptræningen og et fælles areal der skal fungere som et socialt samlingssted for alle stedets beboere. Bygningsstrukturen udgøres af 3  2-etagers længehuse med en bohed i hver. Boenhederne udlægges i øst/vestgående retning på grunden. Det fælles boligareal lægger sig som en rygrad gennem boenhederne og kobler hele centeret sammen, heri er endvidere de fælles servicearealer placeret.