REGNBUEN-KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET OKTOBER 2016

Regnbuen-Kontur Arkitekter er i samarbejde med Jorton A/S, Rubow A/S, Tækker A/S og Folmer Studio blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen "Trygfondens familiehus Hammel" ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Det overordnede formål er, at etablere et hus med afslappende, indbydende og æstetiske rammer. Det skal for de berørte familier opleves, som om de kommer hjem, når de vender tilbage til deres værelse i familiehuset efter at have tilbragt tid med deres barn på hospitalets børne-unge-afdeling.

Familiehuset skal give de ramte børn og deres familier et pusterum fra det sterile, tekniske hospitalsmiljø. Et sted at trække sig tilbage i hjemlige omgivelser med forskellige aktiviteter som ophold i stillerum, socialt fællesskab, sundhedsfremmende motion samt leg eller afslapning i haven.

Det er visionen, at Trygfondens familiehus Hammel kan blive"et smykke" både for hospitalet og dets naboer og at det med sin centrale placering umiddelbart syd-vest for hospitalet midt i et ældre villakvarter kan blive et aktiv for både brugere og forbipasserende.

Den hjemlige æstetik i familiehuset og dets have skal medvirke til at gøre stedet til en helende rumlighed, der understøtter og drager omsorg for de kriseramte familier.

 

REGNBUEN-KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET OKTOBER 2016

Regnbuen-Kontur Arkitekter er i samarbejde med Rubow A/S og Tækker A/S blevet prækvalificeret til totalrådgiverkonkurrencen "Boliger ved bækken" for Arbejdernes Andels Boligforening. 

Projektet omfatter i etape 1 ca. 80 boliger på 7.500 m² i et nyt boligområde i Skæring - i et naturskønt område langs Skæring bæk.

Der ønskes boliger af høj arkitektonisk kvalitet og en optimal sammenhæng i hele bebyggelsen som i alt omfatter 17.500 m². Med projektet ønsker AAB at gentænke den gode almene bolig og bebyggelse ved at sætte stor fokus på god arkitektur som identitetsskabende og nærværende i menneskelig skala. AAB ønsker samtidig en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig bebyggelse og byggeriet skal certificeres til DGNB Guld.


 

Regnbuen arkitekter K/S og Kontur arkitekter Aps har slået sig sammen, og er i første omgang blevet til Regnbuen-Kontur arkitekter K/S.

Efter længere tids positive og vellykkede samarbejder - og deraf afledte strategiske overvejelser, har tegnestuerne besluttet sig for at forene kræfter og kompetencer for sammen at stå endnu stærkere i et krævende marked.

Ud fra samme grundholdning til arbejdet med arkitektur, processtyring og respekt for det gode samarbejde mellem forskellige parter og interessenter, vil vi også fremadrettet servicere vores kunder, med et professionelt og indlevet engagement, i såvel store som små opgaver.

Når tid er ... Og den gode ide indfinder sig ... Kan nyt navn sagtens blive aktuelt. Indtil da kendes vi under navnet Regnbuen-Kontur arkitekter K/S.

Siden 3. maj har vi siddet sammen på Regnbuen arkitekters adresse, på Store Torv, i hjertet af Aarhus.

Samarbejdspartnere kan indtil videre kontakte os på de gamle firmamails, alternativt kan man skrive til Regnbuens kontaktmail: mail@regnbuen-maa.dk

Link til Regnbuen arkitekters hjemmeside: www.regnbuen-arkitekter.dk


KONTUR ARKITEKTER VINDER ungdomsboliger i aarhus marts 2016
Kontur Arkitekter har vundet konkurrencen om at lave 110 ungdomsboliger på Gøteborg Allé for SEB Pension og Ejendomme.

Pojektet er en ombygning af et eksisterende erhverhsdomicil samt påbygning af en ekstra etage på ca. halvdelen af bygningen.

KONTUR ARKITEKTER projekterer ry højskole februar 2016

Kontur Arkitekter skal i samarbejde med Arkitekt Jesper Danø projektere om- og tilbygningen af Ry Højskole.

2. præmie november 2015

Kontur Arkitekter får 2. præmie i totalentreprisekonkurrencen om en ny Multihal i Mårslet.

 

KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET juni 2015

Kontur Arkitekter er i samarbejde med STB Byg A/S og Søren Jensen A/S blevet prækvalificeret til en ny multihal i Mårslet. 

Projektet omfatter en ny multihal bygget i forbindelse med den eksisterende skole. 

De øvrige prækvalificerede teams er:

Dansk Halbyggeri A/S, GPP Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Brdr. Thybo & Co, A/S, P?P Arkitekter A/S og Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører

Q-Construction A/S, Cebra Architecture A/S og Tri Consult A/S

 

KONTUR ARKITEKTER laver undomsbolger i kbh

Kontur Arkitekter arbejder i øjeblikket på at omdanne Amagerbankens gamle Hovedsæde på Amagerbrogade i Kbh til 108 ungdomsboliger.

Udviklingen sker i samarbejde med en privat ejendomsudvikler og SEB Ejendomme.


KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET APRIL 2015

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Balslev Rådgivende Ingeniører A/S , Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen Aps og ByMunch by- og landskabsdesign blevet prækvalificeret til totalrådgivningsudbuddet for Fællesbo. i forbindelse med renoveringen af afd. 9,14 og 110 i Herning. 

Renoveringen udgør i alt 174 lejemål og gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. I alt er syv teams blevet prækvalificeret.


KONTUR ARKITEKTER ombygger og indretter Flûggers hovedsæde
 

Kontur Arkitekter er i øjeblikket igang med en ombygning og indretning af Flûggers hovedsæde i Rødovre således at der etableres flere kontorarbejdspladser.

Projektet udarbejdes i samarbejde med Casa Entreprise A/S samt Arne Elkjær A/S.

KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET marts 2015

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Bascon A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om 4 skoler i Norddjurs Kommune.

KONTUR ARKITEKTer vinder aabenraa multiarena 07. oktober 2014

Kontur Arkitekter har i samarbejde med GPP Arkitekter, Bascon, Esbensen, Landskabslaboratoriet Labland og Idrætskonsulent Jens Bundgaard fra Active Institute vundet konkurrencen "Multiarena i Aabenraa".
Projektet omfatter en stor opvisningshal, indrettet som en fleksibel dobbelthal med tilskuertribuner samt renovering af de to eksisterende haller. Hallerne sammenbindes af et foyerrum der sætter fokus på og aktiverer livet mellem hallerne - fra fællesaktiviteter på tværs af de forskellige idrætsgrene til det uforpligtende møde. Projektet indeholder ligeledes optioner på etablering af kontorfaciliteter, en fysioterapi samt facaderenovering af det resterende anlæg således at anlægget kommer til at fremstå som en samlet helhed. Udover selve idrætsanlægget består projektet af en masterplan for området og for hvordan centeret i fremtiden kan udbygges med flere faciliteter.

Læs mere om projektet her:

http://www.aabenraa.dk/vores-kommune/nyheder/2014/oktober/gpp-vandt-konkurrencen-multiarena-aabenraa/

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret SEPTEMBER 2014

Kontur Arkitekter er i samarbejde med LB Consult, Birgit Veje og Vibeke Rønnow Landskab blevet prækvalificeret til konkurrencen om totalrådgivning Randers Boligforening af 1940, Schousgade afd. 33. Renoveringen omfatter 7 ejendomme med i alt 32 lejligheder og gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

 

KONTUR i det Norske tidsKRIFT d2

Det norske tidskrift D2 har skrevet en artikel om sommerhuse med sadeltag - hvor sommerhuset i Sæby indgår.

 

 

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret SEPTEMBER 2014

Kontur Arkitekter er i samarbejde med BM Byggeindustri A/S, Prisme og Brix og Kamp blevet prækvalificeret til konkurrencen om "Ryhaven i Hasle".
Denne Landsbyggefond-støttede opgave omfatter nedrivning af 11 648 m² eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 60''erne og opførelse af tilsvarende nye boliger på samme (eksisterende) sokler samt etablering af nyt fælleshus. Boligbebyggelsen omfatter 100 boliger af 104 m², 12 boliger af 73 m² og 12 boliger af 31 m². Yderligere skal der opføres 50 nye almene ungdomsboliger af hver 50 m².


Kontur vinder grønnedalsparken i skanderborg 01. maj 2014

Kontur Arkitekter har vundet konkurrencen om renoveringen af Grønnedalsparken i Skanderborg til en totalsum på 342.500.000 kr. inkl. moms.

Den bærende idé bag forslaget er at eliminere bebyggelsens mange byggeskader og forbedre stedets image afgørende ved at arbejde med flotte og gedigne materialer med god holdbarhed, som kan patinere flot.
Facader skalmures i en grålig blødstrøgen tegl. Der arbejdes med standerskifte mellem vinduerne og i parterreetagen samt forskellige dybder i facaden for at skabe et varieret spil. På havefacaderne etableres store nye altaner med et grafisk udtryk i en hvidlig fiberbeton med værn i materet glas. Der etableres et glasfoldesystem - der giver mulighed for at åbne eller lukke altanerne helt eller delvist. Som pendant til altanerne indrammes og markeres alle indgangspartier og der arbejdes her med et grafisk udtryk i forskellige farver som giver variation og identitet til hver enkelt blok og hver enkelt indgang.
Hele bebyggelsen får overalt nye vinduer. Indvendig gennemrenoveres boligerne med nye opgange, nye køkkener og badeværelser, nye gulve samt ventiationsanlæg, der betjener alle rum.

Udearealerne renoveres med nye belægninger, terrasser, legepladser og en overordnet idé, der ligeledes medvirker til at ændre stedets image radikalt.

Kontur Arkitekter er sammen med KPF og Schwarz underrådgivere for Totalentreprenør Jørgen Friis Poulsen. Byggeriet opstartes medio maj med myndighedsprojekt og hovedprojekt hen over sommer og det tidlige efterår 2014.


KONTUR ARKITEKTer holder reception

I anledning af vores nye " dog godt 2 år gamle lokaler" og i anledning af at Kim Thorsell Arhitects har lejet nogle borde hos os - synes vi at det er på tide at holde en reception.

Alle er velkomne :-)

 


KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret april 2014

Kontur Arkitekter er i samarbejde med GPP Arkitekter, Bascon, Esbensen, Landskabslaboratoriet Grün og Idrætskonsulent Jens Bundgaard fra Active Institute blevet prækvalificeret til konkurrencen "Multiarena i Aabenraa".
Aabenraa Kommune ønsker at udvide kapaciteten af sine idrætsfaciliteter ved det eksisterende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Udvidelsen omfatter dels en stor opvisningshal, indrettet som en fleksibel dobbelthal med tilskuertribuner, dels en masterplan for området omkring og for hvordan centeret i fremtiden kan udbygges med flere faciliteter og derved indgå i fysisk sammenhæng med det eksisterende center. I projektet indgår der også en opgave om at tilpasse de fysiske rammer på den eksisterende bebyggelse til et nyt og tidssvarende center.

 

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret 27. januar 2014

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Rum Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til konkurrencen om Nydamskolen i Sønderborg.

Sønderborg Kommune har besluttet at nedrive en utidsvarende bygning for at skabe plads til en ny bygning. Den nye bygning på ca. 2.500 m² skal rumme hjemområde til 0. - 6. årgang samt faglokaler til hjemkundskab og fysik. På sigt ønsker kommunen at nedrive den resterende del af den eksisterende skole på ca. 3.000 m² og opføre en ny undervisningsbygning med hjemområde til udskolingen, skoletorv, læringscenter, administration og personalefaciliteter for en samlet sum på ca. 66 mio. kr. ekskl. moms i håndværkerudgifter.

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret 13. december 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med STB Byg, Oluf Jørgensen Rådgiv. Ing, Regnbuen og Landskab Aarhus blevet prækvalificeret til konkurrencen om Til- og ombygning af Lykkegårdsskolen i Varde på 8 - 9.000 m² med tilhørende udearealer.

 

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret 25. november 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Jørgen Friis Poulsen, KPF Arkitekter, Archinet, Oluf Jørgensen, ByMunch Landskab samt ArcVision blevet prækvalificeret til konkurrencen om renoveringen af Grønnedalsparken for Skanderborg Andelsboligforening, der består af 12 blokke med etageboliger og 8 blokke med rækkehuse til en samlet økonomisk ramme på 342.500.000,00 kr.

 

KONTUR ARKITEKTer prækvalificeret 22. november 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Frost Larsen og Søren Jensen Rådgiv. ingeniører samt Grith Bech Nielsen blevet prækvalificeret til konkurrencen om udvidelsen af Hasle Sognegård.

 

KONTUR ARKITEKTer videre i 2. fase i langvang multihal

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Søphus Søbye Arkitekter, Søren Jensen og Grün Landskabslaboratorium, videre til 2. fase i konkurrencen om en Ny Multihal i Langvang ved Randers.

Tre teams er gået videre til konkurrencens 2. fase som vil foregå i åben dialog med bygherre og interessenter.

 

KONTUR ARKITEKTer præmieret for to projekter

Kontur Arkitekter modtog på Arkitekturens Dag, 1. oktober to arkitekturpriser.

Ros for projektet Randers Social- og Sundhedsskole, en ny tilbygning på 1950 m², opført i 2012,  til den eksisterende skole, samt bearbejdning og nytænkning af gårdrum.

Præmiering for projektet Tankefuld i Svendborg, første boligprojekt i det stort anlagte, visionære og super- bæredygtige ”Tankefuld” i Svendborg. Projektet består af 7000 m2 lavenergibyggeri fordelt på forskelligartede rækkehuse, etageboliger og fælleshus, og karakteristisk for den samlede bebyggelse er stor grad af variation. Projektet er tegnet i samarbejdet med Pluskontoret og By Munch.

 

KONTUR ARKITEKTer nomineret til 2 arkitekturpriser 2013

Kontur Arkitekter er indstillet til Randers Kommunes arkitekturpris 2013 med Randers Social og Sundhedsskole og Svendborg Kommunes arkitekturpris 2013 med projektet Tankefuld.

 

KONTUR ARKITEKTer PRÆKVALIFICERET 30. AUGUST 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med RUM A/S og Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til konkurrencen om en ny bygning til Herningsholm Erhvervsskole på 4.700 m2 og en byggesum på 70 mio.

De øvrige prækvalificerede arkitektfirmaer:

CUBO Arkitekter A/S

C. F. Møller Danmark A/S

KPF Arkitekter A/S

Årstiderne Arkitekter A/S 

 

KONTUR ARKITEKTer PRÆKVALIFICERET AUGUST 2013

Kontur Arkitekter som totalrådgiver er i samarbejde med Sophus Søbye Arkitekter, Grün Landskabslaboratorium og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til konkurrencen   "Mulitihal Langvang i Randers".

Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Randers Kommune og LOA Lokale og anlægsfonden.

De øvrige prækvalificerede:

CEBRA Arkitekter, Transform Arkitekter, Grontmij Ingeniører, Møller og Grønborg Landskab og prof. i idræt Bjarne Ibsen

Dorte Mandrup Arkitekter, Kristine Jensens Tegnestue Landskab, Steensen & Varming Rådgivende Ingeniører og Anders Christensen Rådgivende Ingeniører

Elkjær +Ebbeskov og Leth og Gori, LIW Planning, Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører samt konsulenterne Klaus Eskelund og Rasmus Bergmann

COBE Arkitekter, Active City Transformation / By og Landskab, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Norconsult Rådgivende Ingeniører


1.præmie i arkitektkonkurence juni 2013

nyt rådhus til varde kommune

 

Kontur Arkitekter har i samarbejde med STB Byg, COWI, Regnbuen og Landskab Aarhus vundet konkurrencen om til- og ombygning af Varde Rådhus på godt 5.000 m².

En enig dommerkommite valgte forslaget som en klar vinder og udtaler i dommerbetænkningen følgende:

"Forslaget har en overbevisende hovedidé og disponering. Placeringen af de enkelte funktioner er meget overbevisende og disponeringen af situationsplanen og udearealerne virker også vellykket. Varde får med dette forslag både funktionelt men også visuelt et helt nyt rådhus på trods af de bevarede dele af det eksisterende bygningsanlæg. - Huset får en pondus, der udtrykker, at det er Byens Hus - Rådhuset. I bygningens interieur er det den funktionelle organisering men også den arkitektoniske disponering, der er forslagets store styrke. Det dobbelthøje Byens Forum er hjerte og omdrejningspunkt, - herfra er der visuel forbindelse til hele husets organisering og rummet giver hele huset en arkitektonisk karakter, der vidner om husets betydning i byen. Husets interiør virker meget skandinavisk med de velbelyste, lyse rum krydret med bygningsdele i træ."

Læs mere om projektet her:

http://www.vardekommune.dk/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Planer-for-nyt-raadhus-afsloeret.aspx

http://www.building-supply.dk/article/view/105492/stbbyg_vinder_varde_radhus

 

KONTUR ARKITEKT PRÆKVALIFICERET 2. MAJ 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med CASA Entreprise A/S og Moe og Brødsgaard A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om en ny multihal til Campus Silkeborg.

De øvrige prækvalificerede.

C.C.Contractor, Aarstiderne Arkitekter og Midt Consult

Jørgen Friis Poulsen, KPF Arkitekter og Rambøll

TL Byg, Mangor og Nagel og Frandsen og Søndergaard

Gustav Hansen Murer og Entreprenør, GPP Arkitekter og Søren Jensen

 

KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET 5. MARTS 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Bascon A/S, Rune Fjord Studio og biblioteksrådgiver Tove Lunden blevet prækvalificeret til konkurrencen em Give Kultur- og Borgerhus.

  

KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET 26. FEBRUAR 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med CASA Entreprise A/S, Orbicon A/S samt Archinet K/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om til- og ombygning af VUC Sønderjyllands afdeling i aabenraa på i alt ca. 5.500 m², fordelt på 3.300 m² ombygning og 2.250 m² nybygning.


KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET 24. JANUAR 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med STB Byg A/S, COWI A/S samt Regnbuen A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om til- og ombygning af Varde Rådhus på ca. 6.700 m².

De øvrige prækvalificerede.

Hoffmann A/S

NCC Construction Danmark A/S

Maskinsnedkeriet Phønix, Brdr. Iversen Aps, Varde

K.G. Hansen & Sønner A/S


KONTUR ARKITEKTER PRÆKVALIFICERET 21. JANUAR 2013

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Friis & Moltke A/S, Johansson og Kalstrup A/S samt Møller og Grønborg A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om Lyreskovskolen i Bov på ca. 10.000 - 10.500 m², hvoraf ca. 8.000 - 8.500 m² er nybygning og ca. 2000 m² er ombygning. 

De øvrige prækvalificerede teams.

Arkitema K/S, Rambøll Danmark A/S

Cebra A/S, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Grassat Landskab A/S og MIST Landskab 

Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S, Grontmij A/S, Wad Landskabsarkitekter A/S og Arkitektfirmaet Mads Thuesen

RUBOW Arkitekter A/S, Arkitektfirmaet 78, COWI A/S og Peter Holst Arkitektur og Landskab

 

2. PRÆMIE i konkurrencen om en ny social- og sundhedsskole i thisted

Kontur Arkitekter har i samarbejde med STB Byg A/S og Stokvad og Kerstens A/S fået en 2. plads i konkurrencen om en ny Social- og Sundhedsskole i Thisted på ca. 2.500 m²

 

2. PRÆMIE I RAMMEAFTALE VEDR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

Kontur Arkitekter har i samarbejde med Bascon A/S fået en 2. plads i konkurrencen om en rammeaftale vedr. Nørresundby Gymnasium og HF

 

Kontur arkitekter prækvalificeret OKTOBER 2012

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Bascon A/S blevet prækvalificeret til en rammeaftale vedr. Nørresundby Gymnasium og HF

 

1.præmie i arkitektkonkurence september 2012

ny skole for kolding hf og vuc i design city kolding

 

Kontur Arkitekter har i samarbejde med RUM A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører udarbejdet vinderprojektet til en ny skole på ca. 5.000 m² til Kolding HF & VUC. Den nye skole bliver placeret i Design City Kolding - en helt ny bydel tæt på Kolding Bymidte, hvor grundlaget er bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Byggeriet forventes at stå færdig i efteråret 2014.

"Projektet fra RUM, Kontur og Søren Jensen vandt konkurrencen, fordi forslaget ret præcist har ramt de ønsker, ideer og visioner, som vi har for vores nye skole" udtaler Rektor Verner Rylander.

De øvrige prækvalificerede teams.

Cubo Arkitekter A/S, Viborg Ingeniørerne og Thing og Wainø

Henning Larsen Architects, Lemming og Eriksson og SLA A/S

Arkitektfirmaet C.F Møller, Ingeniørgruppen Syd og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører

Rambøll Danmark A/S, Aart Architects og GBL gruppen for by og landskabsplanlægning


Læs mere om projektet her:

http://koldinghfogvuc.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=284&itemid=336

http://www.jv.dk/artikel/1436750:Kolding--Kolding-HF---VUC-bygger-skole-til-90-millioner

 

Kontur arkitekter prækvalificeret juli 2012

Kontur Arkitekter er i samarbejde med STB Byg A/S, Stokvad og Kerstens A/S blevet prækvalificeret til en ny Social- og Sundhedsskole i Thisted på ca. 2.500 m²

 

Kontur arkitekter prækvalificeret maj 2012

Kontur Arkitekter er i samarbejde med RUM A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til konkurrencen om en ny VUC og HF i Kolding på 5000 m², beliggende i det nye Design City Kolding.

De øvrige prækvalificerede teams.

Cubo Arkitekter A/S, Viborg Ingeniørerne og Thing og Wainø

Henning Larsen Architects, Lemming og Eriksson og SLA A/S

Arkitektfirmaet C.F Møller, Ingeniørgruppen Syd og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører

Rambøll Danmark A/S, Aart Architects og GBL gruppen for by og landskabsplanlægning

 

Kontur arkitekter får 2. præmie april 2012

Kontur Arkitekter har i samarbejde med RUM A/S og Moe og Brødsgaard Rådgivende Ingeniører opnået en 2. plads i konkurrencen om Campus Vejle, en ny bygning til VUC på ca. 5.800 m²  i forbindelse med den eksisterende handelskole.

 

Kontur arkitekter prækvalificeret FEBRUAR 2012

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Casa Entreprise A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma blevet prækvalificeret til konkurrencen om en ny Social- og Sundhedsskole i Grenå på ca. 2.300 m². 

 

Kontur arkitekter prækvalificeret januar 2012

Om- og tilbygning til campus vejle på ca. 5000 m²

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Rum Arkitekter og Moe og Brødsgaard blevet prækvalificert til konkurrencen om om- og tilbygning af VUC på Campus Vejle. Byggeriet skal indeholde undervisningslokaler, faglokaler, lærer- og elevfaciliteter og administration og skal opføres som lavenergibygning klasse 2015.


1.præmie i arkitektkonkurence januar 2012

sosuskole i randers på 1.950 m² nybygning og 200 m² ombygning

Kontur Arkitekter har i samarbejde med Casa Entreprise A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Birgit Veje vundet konkurrencen om en ny tilbygning til SOSU skolen i Randers på 1950 m², samt ombygning af den eksisterende skole på ca. 200 m².


Kontur Arkitekter ønsker alle en glædelig jul

Vi glæder os til at starte igen efter juleferien i de nye lokaler i Nørre Allé 13, Baghuset 3.sal.
Tegnestuen holder lukket i julen fra den 20. december til den. 02. januar.


aarhus universitet - faculty of health - december 2011

Kontur arkitekter samarbejder med Friis og Moltke, Niras og Liw Planning omkring Aarhus universitet - Faculty of Health, forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin. Konkurrencen omfatter ca. 12.000 m2 nybygnng og 14.000 m2 ombygning.


Kontur arkitekter prækvalificeret oktober 2011

Kontur Arkitekter er i samarbejde med Casa Entreprise A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Birgit Veje, blevet prækvalificert til konkurrencen om en ny tilbygning til SOSU skolen i Randers på ca. 2.000 m², samt ombygning af den eksisterende skole på ca. 200 m2 .

 

1.præmie i arkitektkonkurence april 2011
tankefuld i svendborg - lavenergiboliger for fab på 7.000 m²

 

Kontur Arkitekter vinder i samarbejde med Pluskontoret og ByMunch Landskabsdesign det første boligprojekt i det stort anlagte, visionære og super- bæredygtige ”Tankefuld” i Svendborg. Projektet består af 7000 m2 lavenergibyggeri fordelt på forskelligartede rækkehuse, etageboliger og fælleshus, og karakteristisk for den samlede bebyggelse er stor grad af variation. Fra dommerbetænkningen er følgende uddrag:

”Projektets hovedanslag er en nyfortolkning og en lettere dekonstruktion af den traditionelle stokbebyggelse. Gennem frem- og tilbagerykninger, undladelser og små pauser skabes en række rumligheder imellem husene og giver planen en labyrintisk karakter. En varieret bygningshøjde gør, at der endvidere skabes en varieret skyline samt et varieret taglandskab til ophold og taghaver”

Bebyggelsen opføres i lavenergiklasse 2015, og består desuden af en lang række øvrige bæredygtige tiltag – bl.a. fokus på plantevækst, regnvandsopsamling, sumpbede mm. mellem husene.

Projektet er vundet i konkurrence udstedt af FAB Fyns Almennyttige Boligselskab.

 

1.præmie i arkitektkonkurence DECEMBER 2010
UCN - UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PÅ 35.000 M²

 Kontur Arkitekter har i samarbejde med MT Højgaard, GPP Arkitekter, Thing og Wainø og Ulla Kjærvang vundet University College Nordjylland i Aalborg. Konkurrencen omfatter Nordjyllands største undervisningsbyggeri med professionsuddannelser på i alt ca. 35.000 m² i en stor sammenhængende Campus. IMAGO – en Sommerfugl på Eternitten blev suveræn vinder af den store konkurrence.

UCN ANNULLERET:
Med henvisning til den nye Finanslov har UCN valgt at annullere udbudet af det nye Campus.
Det er naturligvis særdeles sørgeligt for os, da vi blev vindere af konkurrencen. Vi håber at det bliver muligt for UCN at gennemføre det spændende forslag i den nærmeste fremtid.

 

DECEMBER 2010

Kontur Arkitekter deltager i en ny konkurrence om Z-huset på havnen i Århus i samarbejde med Luplau og Poulsen.


Juni 2010_KONTUR VINDER IGEN

Kontur Arkitekter har i samarbejde med Stb byg, Tækker og Hune og Elkjær vundet VIA University College Campus Silkeborg. Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygninger på 3.274 m² og nybygning på 1.240 m².


1.præmie i arkitektkonkurence juni 2010
krifa - kristelig fagforenings hovedkontor i århus på ca. 13.000 M²

Kontur Arkitekter har i samarbejde med Gråkjær A/S, GPP Arkitekter, Midtconsult A/S og Thing og Wainø vundet konkurrencen om Kristelig fagforenings nye hovedkontor i Århus på ca. 13.000 m².

 

MAJ 2010

Kontur Arkitekter er sammen med Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen og Rambøll blevet prækvalificeret til konkurrencen om opførelse af en ny daginstitution i Ejstrupholm.

APRIL 2010

Kontur Arkitekter er sammen med STB Byg A/S, Tækker Rådgivende ingeniører A/S og Hune og Elkjær A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om VIA University College Campus Silkeborg.

Projekter omfatter ombygning af eksisterende, samt tilbygninger i nødvendigt omfang, ialt ca. 3.600 m². 

De øvrige prækvalificerede teams.

K.G.Hansen & Sønner A/S, ID Arkitekter A/S og d.a.i. arkitekter ingeniører A/S

c.c contractor A/S, Birch & Svenning A/S og Oluf Jørgensen A/S

Gustav Hansen & Søn A/S, Årstiderne Arkitekter og Søren Jensen A/S

MT Højgaard A/S, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Viborg Ingeniørerne A/S

marts 2010

Kontur Arkitekter arbejder i øjeblikket på Professionshøjskolen, University College Nordjylland i Aalborg i samarbejde med MT Højgaard, GPP Arkitekter, Adept Architects samt Thing og Wainø. Projekter omfatter ca. 35.000 m².  Ligeledes samarbejder vi med Gråkjær A/S, GPP Arkitekter, Midtconsult A/S og Thing og Wainø omkring et nyt hovedkontor i Århus til Kristelig fagforening.

JANUAR 2010

Kontur Arkitekter er sammen med STB Byg A/S, Tækker Rådgivende ingeniører A/S og Hune og Elkjær A/S blevet prækvalificeret til konkurrencen om VIA University College Campus Horsens.

Projekter omfatter opførelse af ca. 7.400 m² undervisningsbyggeri samt salg af Gedved Seminarium med et bebygget areal på ca. 8.700 m².  

De øvrige prækvalificerede teams.

A. Enggaard A/S, GPP Arkitekter A/S og Hundsbæk & Henriksen A/S

CASA Entreprise A/S, Arkitekthuset A/S, Kant Arkitekter og Rambøll A/S

MT Højgaard A/S, RUM Arkitekter, Birch & Svenning og Oluf Jørgensen A/S

Dansk Boligbyg A/S, Kjaer & Richter A/S og Søren Jensen A/S


november 2009

Kontur Arkitekter er sammen med STB Byg A/S og Tækker Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret til konkurrencen om Egebjerg Børnehave/Kaskelotten i Horsens, ud af 27 anmodninger.

Opgaven omfatter en ombygning af en eksisterende daginstitution på 700 m² samt nybygning på 900 m².  

De øvrige prækvalificerede teams.

Davidsen & Partnere, Cebra og Viggo Madsen

Jørgen Petersen & Co A/S, Pluskontoret arkitekter og Moe & Brødsgaard

MT Højgaard A/S, RUM Arkitekter og COWI

Torntoft & Mortensen A/S, Birch & Svenning og Oluf Jørgensen

  

Oktober 2009 

Sommerhuset i Saltum står nu færdigt - se mere under projekter

  

  

Oktober 2009

Kontur Arkitekter har netop ansat Signe Dahlgren. Signe har i foråret taget afgang fra Institut for arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen i Aarhus.

  

1.præmie i arkitektkonkurence august 2009
Campus Varde

SAMARBEJDSPARTNERE: Arkitektfirmaet Frost Larsen og Arkitektfirmaet Grønne og Jessen

  


KONTUR er prækvalificeret til nyt Kulturproduktionscenter og
Byudvikling på Godsbanearealerne
 i Århus

Totalentreprisekonkurrencen vedrører etablering af kulturproduktionscenter med udgangspunkt i den gamle godsbanegård i Århus samt byplankonkurrence om helhedsplan for De Nordlige Godsbanearealer.Kulturproduktionscenteret indeholder faciliteter til udvikling, produktion og formidling af kultur fortrinsvist indenfor kunstarterne billedkunst, scenekunst og litteratur.  

Kontur Arkitekter samarbejder med Einar Kornerup A/S, Erik Møller Arkitekter, Vesthardt Arkitekter, Birch Nielsens Tegnestue og Bascon.

  

Marts 2009

Kontur Arkitekter deltager i øjeblikket i et udviklingsarbejde om Fremtidens Ridecentre i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Dansk Idræts Forbund, Dansk Ride Forbund, Viborg Idræts Råd, Zaber Horses, Living & Architecture og Dorte Mandrup Arkitekter.

  

1.præmie i arkitektkonkurence september 2008
ny skole og musikskole i ringkøbing

SAMARBEJDSPARTNERE: Arkitektfirmaet Frost Larsen og H. Lindquist Arkitekter

Udganspunktet for Den ny skole og musikskole er at etablere én bygning med gennemgående ganglinier, der binder ny og eksisterende bygningsmasse sammen til et samlet hele. En stor samlende ring af træer som igen får fat i både nyt og eksisterende byggeri og binder det hele sammen. Et stort tag over den centrale del af skolen, der markerer centrum, hovedindgang og overgang mellem nyt og eksisterende. Der er ikke tvivl om, at det er én skole med ét fælles centrum. Styrkes sammenhængen øges bygningernes fleksibilitet også i brugen.

  

1.præmie i arkitektkonkurence juni 2008
Børnehaven Skrænten

SAMARBEJDSPARTNERE: Arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen og GPP Arkitekter.

Institutionen er en Idrætsbørnehave, opbygget således at bevægelse, idræt og leg kan foregå hele tiden og overalt – både inde og ude. Husets markante beliggenhed på en skråning danner grundlaget for hele børne-havens opbygning og bruges både landskabeligt og inde i bygningen som det grundlæggende element. Skråningen optages af trapper, siddetrapper og rutchebaner.

Projektet tager udgangspunkt i fleksibilitet såvel som anvendelse, rumlighed og perception. Der skabes fleksible rumligheder, som via sammenlægnings- og opdelingsmuligheder kan samle eller afgrænse flere eller færre børns leg/liv betinget af børnegruppens sammensætning og dagens aktiviteter. Der er lagt stor vægt på at disponere og udforme institutionen med klarhed og overskuelighed. Et sted hvor der kan foregå mange aktiviteter, og med et centralt fælles område med adgang til aktivitetsrum, sanserum, køkken og garderobe. Ligeledes har der været fokus på at skabe et sanseligt og oplevelsesrigt sted med stor sammenhæng mel-lem ude og inde. Med sanserum i forskellige farver, rumligheder og lysindfald der styrker både motorisk og mentalt.