konkurrence

Bygherre : Randers Social og Sundhedsskole

Adresse : Minervavej, Randers

Areal : 1950 m2 nybyg og 400 m2 ombygning

Byggesum : 22 mill

År : 2012

Status : 1. præmie i Totalentreprisekonkurrence, under opførsel

Samarbejde : Casa Entreprise A/S, Søren Jensen, Birgit Veje

Ansvarsområde : Konkurrence, projektering og landskabsbearbejdning

Udgangspunktet for opgaven har derfor været at bygge til de eksisterende skolebygninger med respekt for disse, således at til- og ombygningerne indpasses i den arkitektoniske sammenhæng. Samtidig hermed skal tilbygningen markere sig på stedet i et nutidigt udtryk.

Den nye tilbygning til Social og Sundhedsskolen fremstår som et åbent læringscenter med en minimering af de traditionelle "lange gange". Teorilokalerne ligger som en "rygrad" mod nord ud til det nye gårdrum.

Tilbygningens hjerte er det store centrale fællesrum, som forbinder de to etager og fungerer som både studieområde og opholdsrum, hvor de studerende både har mulighed for gruppearbejde, fordybelse og afslapning. Mod syd – mod ankomstfacaden- placeres de mere fælles funktioner såsom grupperum, samtalerum, depoter, toiletter, teamkontorer mm. Transparens i den nye bygning giver mulighed for, at både uddannelsens aktører og omverdenen får indtrykket af, at uddannelserne summer af liv.

 

1 2 >