KONKURRENCE

Bygherre : FAB
Areal  : Nybygning 7000 m²
Anlægssum : 95 mill.
År  : 2011
Status  : 1. præmie i Arkitektkonkurrence, under projektering
Samarbejde  : Pluskontoret, ByMunch, Henneby Nielsen
Ansvarsområde :Konkurrence og projektering
Kontakt  :Bygeherrerådgiver Bert Ferro Fransen  ( DAB)

Svendborg kommune har en forbilledlig vision om en grøn og superbæredygtig bydel, med alt hvad det bør indeholde. En vision der styrker bevidstheden om forbrug og ressourcer, og endelig en vision, der værner om arkitektonisk kvalitet, individualitet, rumlighed, lys og plads til udfoldelse.
En sådan værdibaseret byudviklingsstrategi stiller store krav til bydelens kommende ejere, og med FAB som synlig- og igangværende bevidst bæredygtig bygherre, sikres netop den ønskede kvalitet i bydelen med 66 moderne lavenergiboliger.
Dette projekt kaldet Kernehusene med sin høje lavenergiklasse og bæredygtige tilgang, søger at kombinere pragmatikken og poesien – fornuften og det smukke – for derigennem at skabe ansvarlige huse og udearealer, der kan tage aktiv del i den fysiske udformning af Svendborgs grønne vision – og samtidig fortsætte FAB’s fremtidssikrede, energirigtige og konkurrencedygtige almene boligbyggeri, som noget af det bedste i Danmark.Bebyggelsen ligger sig som et patchwork-tæppe ned over grunden, og varieres via lange kig, indhak, skala, beplantninger samt brugbare funktioner og aktivitetsflader. Bydelens pladser og veje lægger sig spredt i bebyggelsen og tænkes multianvendt til såvel sport, leg og parkering.

1 2 >