Vores visioner har rødder i…

ARKITEKTUR som en syntese mellem form, funktion, konstruktion og materialer, der danner rum for menneskelig udfoldelse. 

STED OG KONTEKST som udgangspunkt for ethvert projekt. Vi ønsker at levere innovativ, holdbar arkitektur med udgangspunkt i det sted og den kultur som det er sat i.
I sammenstødet mellem bygning & landskab opstår et arkitektonisk spændingsfelt som vi finder utrolig interessant. Vi ser hver ny situation og hver ny opgave som en lang række potentialer der kun venter på at blive udfordret. Vi iscenesætter det i forvejen eksisterende og forstærker det, så istedet for at byde ind med en arkitektur der i sig selv er en attraktion så understreger vi stedet som en atrraktion.

SANSELIGHED som forudsætning for ethvert projekt. Vi ser det som vores fornemste opgave at lave arkitektur der med udgangspunkt i funktionen udfordrer sansene.

BÆREDYGTIGHED som en afgørende faktor i fremtidens byggeri. Den globale opvarmning rummer problemstillinger og naturens ressourcer rummer muligheder, som arkitektur kan og skal være med til at løse og udnytte.

BYGBARHED som en optimeringsfaktor, der sigter mod realiserbar arkitektur. Et højt bygbarhedsindeks afspejles i vores bevidste holdning til et uadskilleligt forhold mellem form, konstruktion og materialer, hvilket mindsker risiko for uforudsigelige økonomiske udfordringer, der belaster ethvert projekt.

ØKONOMI som en iboende udfordring i ethvert projekt, der kan være motivation for frembringelse af innovative og kreative idéer og løsninger.

SAMARBEJDE med bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværkere som en forudsætning for optimering af ethvert projekt Vi respekterer individuelle kompetencer og fagligheder som midlet til at nå målet om eksempelvis bygbarhed.

Vi vil udvikle idéer og koncepter, der udspringer af samfundsaktuelle problemstillinger og behov.
Vi er stolte af, at være et produkt af den danske bygningskultur og det er vores udfordring at føre den videre i en innovativ skikkelse.